Online reserveren

Komt u met een gezelschap met meer dan 2 personen? Geef dan aan of er sprake is van een gezamenlijke huishouding of niet.

Corona maatregelen voor de horeca per 1 juni 2020:

  • Bezoekers moeten reserveren

  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen).

  • Bezoekers worden bij binnenkomst gevraagd of ze corona klachten hebben. Zo worden risicogevallen zoveel mogelijk geweerd.

Reserveer online


*Ter bevestiging van uw reservering.